Home > Documenten

Documenten

Koninklijke besluiten

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Omzendbrief

De federale regering heeft de maatregelen ter bestrijding van sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten aanzienlijk verstrengd.

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Thema: 
  Wetgeving - Kanselarij

Tekorten aan isolatiemateriaal PIR en PUR. Aan de aanbestedende overheden en de overheidsbedrijven, als bedoeld in de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten of in de wet van 13  augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied.

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Boordtabel

 • Type: 
  Boordtabel
 • Categorie: 
  Boordtabellen
 • Thema: 
  ABA
 • Type: 
  Boordtabel
 • Categorie: 
  Boordtabellen
 • Thema: 
  ABA
 • Type: 
  Boordtabel
 • Categorie: 
  Boordtabellen
 • Thema: 
  ABA
 • Type: 
  Boordtabel
 • Categorie: 
  Boordtabellen
 • Thema: 
  ABA

Checklist

 • Type: 
  Checklist
 • Categorie: 
  Handleidingen en Checklists
 • Thema: 
  e-Procurement - Gebruikersbeheer
 • Type: 
  Checklist
 • Categorie: 
  Handleidingen en Checklists
 • Thema: 
  e-Catalogue
 • Type: 
  Checklist
 • Categorie: 
  Handleidingen en Checklists
 • Thema: 
  e-Notification - e-Tendering
 • Type: 
  Checklist
 • Categorie: 
  Handleidingen en Checklists
 • Thema: 
  e-Tendering
 • Type: 
  Checklist
 • Categorie: 
  Handleidingen en Checklists
 • Thema: 
  e-Procurement - Gebruikersbeheer

Pagina's