Home > Nieuws > De mededeling van gegevens inzake overheidsopdrachten (onder de Europese drempels)

De mededeling van gegevens inzake overheidsopdrachten (onder de Europese drempels)

In het kader van de verplichting voor de lidstaten om statistische gegevens over te maken aan de Europese Commissie die betrekking hebben op de overheidsopdrachten onder de Europese drempels, worden alle aanbesteders verzocht uiterlijk tegen 15 maart 2018 inlichtingen te willen overmaken met betrekking tot de totale gegunde bedragen van deze opdrachten die zij hebben gegund in 2015, 2016 en 2017. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar het bericht van de Eerste Minister van 17 januari 2018 hieromtrent, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2018. Dit bericht kan worden geconsulteerd via :

www.overheidsopdrachten.belgie.be/sites/default/files/2018_02_07_avis_MB...

 

De mededeling van statistische gegevens gebeurt voortaan door middel van onderstaand elektronisch webformulier :

www.overheidsopdrachten.belgie.be

 

Op deze laatste website vindt u ook de praktische modaliteiten.