Home > Nieuws > Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten

Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten werd goedgekeurd door de Ministerraad in tweede lezing op 28/04/17. Dit ontwerp kan in de loop van de komende dagen niet gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad, gezien de verwijzingen naar het toekomstig koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren. Echter kan het ontwerp dat besproken werd in de Ministerraad van 28 april 2017 reeds geconsulteerd worden onder "Documenten". Het betreft een ontwerp, dat nog kleine wijzigingen kan ondergaan.