Home > Nieuws > Vrijwillige voorafgaande beoordeling van grote infrastructuurprojecten

Vrijwillige voorafgaande beoordeling van grote infrastructuurprojecten

De Europese Commissie heeft een helpdesk ter beschikking gesteld die in een vroeg stadium een antwoord kan verschaffen op de specifieke vragen die zich stellen bij de projecten waarvan de geraamde waarde hoger is dan 250 miljoen euro. De vragen moeten worden gesteld via onderstaande website :

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/pp-large-projects/query/prepareNewQuery

Voor de projecten die voor een lidstaat van groot belang zijn of de projecten waarvan de geraamde waarde groter is dan 500 miljoen euro, kunnen de bevoegde overheden aan de Europese Commissie verzoeken dat zij de overeenstemming van de opdrachtdocumenten met de wetgeving van de Europese Unie inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten nagaat. Hiertoe moet gebruik worden gemaakt van onderstaande website :

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/pp-large-projects/notification/newNotification

Het betreft een vrijwillig mechanisme, waarbij de adviezen die worden gegeven door de Europese Commissie niet bindend zullen zijn.