NL | FR       | Contact | Sitemap | Help |

Inhoud
Algemeen
Ondernemingen
Ambtenaren
 
Zoeken
Sitemap
Geavanceerd Zoeken
 
Links naar
e-Notification
e-Tendering
e-Catalogue
e-Awarding & e-Auctions
FOR Catalogus
Bulletin Der Aanbestedingen
Wetgeving Overheidsopdrachten
Gids voor duurzaam aankopen
e-Notification demoplatform
e-Tendering demoplatform
 

Welkom op www.publicprocurement.be , de federale portaalsite voor overheidsopdrachten.


Nieuws

Vanaf nu ook beschikbaar: Het attest « fiscale schulden » en het attest « erkenning der aannemers » in Telemarc!

(25/03/2014)

In maart 2014 treedt het KB van 7 februari 2014 (B.S. 21 februari 2014) tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 alsook van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, in werking.

Het biedt een aantal belangrijke inhoudelijke wijzigingen voor de aanbestedende overheden, die rechtstreeks verband houden met de Telemarc toepassing, meer bepaald omtrent:
     - De verplichting tot het gebruik van de impliciete verklaring op erewoord
     - De wettelijke basis en gebruiksregels van de twee nieuwe elektronische attesten; het attest "fiscale schulden"      en het attest inzake "erkenning der aannemers".

Deze uitbreiding van Telemarc laat u, als aanbestedende overheid, toe nog meer attesten over ondernemingen die zich kandidaat stellen voor overheidsopdrachten in één keer te raadplegen, wat uw werklast aanzienlijk vermindert.

Meer informatie over de Telemarc applicatie.

Hernieuwing Accreditatie opleidingen e-Procurement

(08/01/2014)

Op 8 januari 2014 werd de opdracht gelanceerd voor aanvragen tot deelneming voor de Accreditatie voor het geven van opleidingen e-Procurement. De opdracht is terug te vinden op e-Notification met de volgende link: publicatie op e-Notification.

e-Procurement Usergroup 4 december 2013

(10/12/2013)

Op 4 december 2013 werd de e-Procurement Usergroup georganiseerd.

De documentatie is hier beschikbaar:

Is het elektronisch indienen van offertes verplicht?

(10/12/2012)

Deze vraag valt niet zomaar met een "Ja" of "Nee" te beantwoorden.

Afhankelijk van het bestuursniveau dat aanbesteedt, zal het gebruik van e-Tendering (of IAM van de Waalse Overheid) toegestaan, verplicht of verboden worden.

Meer informatie in dit document... (.pdf)

Raadpleging BDA

(25/01/2011)

e-Notification = het Bulletin der Aanbestedingen

Voor Belgische overheidsopdrachten is er slechts één officieel kanaal: de applicatie e-Notification (https://enot.publicprocurement.be). Sedert 1 januari 2011 is het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) immers volledig in deze applicatie geïntegreerd.

Andere bronnen die het BDA vermelden (zoals bda-online of andere), zijn niet de officiële kanalen van de publicaties en kunnen niet als authentieke bron worden beschouwd.

Nieuwsarchief

Inloggen