NL | FR       | Contact | Sitemap | Help |
link naar homepagina
Inhoud
Algemeen
Ondernemingen
Ambtenaren
 
Zoeken
Sitemap
Geavanceerd Zoeken
 
Links naar
Central User Management
e-Notification
e-Tendering
e-Catalogue
e-Awarding & e-Auctions
FOR Catalogus
Bulletin Der Aanbestedingen
Wetgeving Overheidsopdrachten
Gids voor duurzaam aankopen
e-Notification demoplatform
e-Tendering demoplatform
e-Catalogue demoplatform
 

Public Procurement > Ambtenaren > Lijst typedocumenten per procedure

 

Hier vindt u per procedure een lijst met typedocumenten.

 

Voor leveringen en diensten (Wet van 15 juni 2006)

De zeven klassieke gunningsprocedures

Typedocumenten zeven klassieke gunningsprocedures

 

De raamovereenkomst

De raamovereenkomst is een modaliteit. Met het oog op het sluiten van de raamovereenkomst kunnen de volgende procedures worden gekozen: de open offerteaanvraag, de beperkte offerteaanvraag, de open aanbesteding, de beperkte aanbesteding en de onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De documenten die betrekking hebben op het sluiten van de raamovereenkomst bestrijken deze vijf procedures.

Wat betreft de gunningsprocedures op basis van de raamovereenkomst kunnen de volgende procedures worden gekozen: de offerteaanvraag, de aanbesteding en de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De documenten die betrekking hebben op de gunningsprocedures op basis van de raamovereenkomst bestrijken deze drie procedures.

 

De raamovereenkomst met één enkele deelnemer

Sluiten van de raamovereenkomst

Documenten inzake het sluiten van de raamovereenkomst

 

Verloop van de gunningsprocedures

Documenten inzake het sluiten van opdrachten op basis van de raamovereenkomst

 

De raamovereenkomst met meerdere deelnemers waarbij alle deelnemers bij alle gunningsprocedures een eindofferte zullen mogen indienen

Sluiten van de raamovereenkomst

Documenten inzake het sluiten van de raamovereenkomst

 

Verloop van de gunningsprocedures

Documenten inzake het sluiten van opdrachten op basis van de raamovereenkomst

 

De raamovereenkomst met meerdere deelnemers waar het cascadesysteem zal worden toegepast bij de gunningsprocedures

Sluiten van de raamovereenkomst

Documenten inzake het sluiten van de raamovereenkomst

 

Verloop van de gunningsprocedures

Documenten inzake het sluiten van opdrachten op basis van de raamovereenkomst
Inloggen