NL | FR       | Contact | Sitemap | Help |
link naar homepagina
Inhoud
Algemeen
Ondernemingen
Ambtenaren
 
Zoeken
Sitemap
Geavanceerd Zoeken
 
Links naar
e-Notification
e-Tendering
e-Catalogue
e-Awarding & e-Auctions
FOR Catalogus
Bulletin Der Aanbestedingen
Wetgeving Overheidsopdrachten
Gids voor duurzaam aankopen
e-Notification demoplatform
e-Tendering demoplatform
 

Public Procurement > Algemeen > Handleiding overheidsopdrachten

 

Op deze bladzijde werden drie handleidingen opgeladen.

De eerste handleiding werd ontworpen voor de aanbestedende overheden die op basis van de wet van 24 december 1993 opdrachten gunnen. Ze bevat evenwel ook een aantal tips die nuttig kunnen zijn voor de bedrijven. Zo werd onder meer vermeld welke documenten voortaan niet meer bij de kandidatuur of de offerte moeten worden gevoegd. Deze administratieve vereenvoudiging voor de bedrijven werd gerealiseerd in het raam van het project Telemarc. Het is voor de bedrijven ook belangrijk om te weten dat de uitsluitingscriteria enkel nog worden gecontroleerd voor de inschrijver die in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht.

De tweede handleiding focust zich enkel op de valkuilen die door de aanbestedende overheden werden vastgesteld en die de niet selectie of de onregelmatigheid van de offerte tot gevolg hebben. Het weren van kandidaturen en offertes leidt tot een minder grote concurrentie, wat een nefaste invloed kan hebben op de besparingen van de overheid. Het is van groot belang dat de bedrijven deze handleiding lezen. Zodoende zullen in de toekomst meer inschrijvers in de running blijven voor de gunning van de opdracht. Opgepast! Deze handleiding in slechts geldig voor opdrachten die op basis van de wet van 24 december 1993 gegund werden of zullen worden gegund.

De derde handleiding is nieuw en werd ontwikkeld in de schoot van het federaal netwerkoverleg van aankopers. Het bevat nutige tips om niet geldige offertes te vermijden. Opgelet! Deze handleiding is geen opdrachtdocument.

De vierde handleiding is gefocust op de wet van 15 juni 2006 en is bestemd voor de aanbestedende overheden.

 

Handleiding 1. Handleiding overheidsopdrachten 2013 voor aanbestedende overheden op basis van de wet van 24 december 1993(.doc)
Handleiding 2. Handleiding voor de bedrijven enkel geldig voor opdrachten gegund op basis van de wet van 24 december 1993(.doc)
Handleiding 3. Leidraad voor het indienen van een geldige offerte(.pdf)
Handleiding 4. Handleiding overheidsopdrachten klassieke sectoren op basis van de wet van 15 juni 2006(.pdf)

 

 

Inloggen