Boordtabellen

Elke boordtabel vormt een checklist om u te helpen de verschillende stappen van een overheidsopdracht te volgen.

De boordtabellen zijn identiek voor de leveringen en voor de diensten.

Voor de werken zijn geen boordtabellen beschikbaar.

Boordtabellen voor gunningsprocedures op basis van de wet van 15 juni 2006

Bekijk de lijst van boordtabellen