De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Marktkenniscentrum

Het doel van het marktkenniscentrum is het ter beschikking stellen van documenten en bruikbare informatie aan federale organisaties voor het realiseren van overheidsopdrachten.

Documenten