De raamovereenkomst

De raamovereenkomst is een modaliteit. Met het oog op het sluiten van de raamovereenkomst kunnen de volgende procedures worden gekozen: de open offerteaanvraag, de beperkte offerteaanvraag, de open aanbesteding, de beperkte aanbesteding en de onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De documenten die betrekking hebben op het sluiten van de raamovereenkomst bestrijken deze vijf procedures.

Wat betreft de gunningsprocedures op basis van de raamovereenkomst kunnen de volgende procedures worden gekozen: de offerteaanvraag, de aanbesteding en de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De documenten die betrekking hebben op de gunningsprocedures op basis van de raamovereenkomst bestrijken deze drie procedures.