Vragen over de wetgeving overheidsopdrachten

Je wenst een vraag te stellen over de concrete toepassing van de wetgeving op de overheidsopdrachten? Afhankelijk van voor wie je werkt, moet je andere mensen contacteren voor advies (zie lijst):

Federale organisaties (FOD, POD, andere federale organisaties)

Regionale organisaties 

Vlaamse overheid

Waalse overheid

Gemeentelijke overheden

Vlaamse gemeentes

Waalse gemeentes

Brusselse gemeentes

Ondernemers

Kunnen terecht bij een commerciële speler naar keuze die advies verstrekt m.b.t. overheidsopdrachten. Om deontologische redenen kunnen wij je niet adviseren wie je zou kunnen contacteren.