Documentatie Media-account

Wat is een Media-account?

Indien u als onderneming informatie over overheidsopdrachten wenst te exploiteren, kan u hiervoor een Media-account registreren. Op basis van een of meer zoekprofielen in e-Notification krijgt u de publicaties van de dag voordien per e-mail toegestuurd. De publicaties zijn opgesteld in gestructureerd formaat (XML) en worden gebundeld in een zip-bestand. Aan de hand van criteria in uw zoekprofiel(en) bepaalt u welke publicaties u ontvangt.

Wat zijn onze vereisten?

U registreert zich op het e-Procurement platform als onderneming (zie handleiding), maar past in het registratieformulier uw “rol in e-Notification” aan naar “Media”:

Vervolgens maakt u op e-Notification één of meer zoekprofielen aan (zie handleiding).

Documentatie:

Hier vindt u de technische specificaties met betrekking tot de aankondigingsformulieren die u met een Media-account kan exploiteren.

Technische documentatie aankondigingsformulieren:

Europa:

De pdf-versie van de bekendmakingsformulieren vindt u op de onderstaande website:

http://simap.ted.europa.eu/web/simap/standard-forms-for-public-procurement