6_GGB_vereenvoudigde_onderhandelingsprocedure_met_voorafg_bekendmaking

  • Type: 
    Typedocument
  • Categorie: 
    De klassieke proceduresDocumenten inzake de gunningMotivering van de selectie van de kandidaten
  • Thema: 
    ABA
Procedure type: 
VOPMVB
Contract: 
Leveringen - Diensten
Sector: 
Classic
Doelgroep: 
Aankoper