ABNORMALE PRIJZEN – MELDINGSVERPLICHTINGEN

  • Thema: 
    Kanselarij

Aanbestedende overheden en aanbestedende entiteiten zijn verplicht contact op te nemen met bepaalde overheden in geval van abnormale prijzen.

Artikel 36, § 5, van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017

Artikel 44, § 5, van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren van 18 juni 2017