Gids - Strijd tegen sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten (klassieke sectoren)

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Thema: 
  Wetgeving - Kanselarij

De federale regering heeft de maatregelen ter bestrijding van sociale dumping via overheidsopdrachten en concessies aanzienlijk versterkt.

Deze maatregelen worden in een gids opgenomen die gericht is aan alle aanbestedende overheden in België. De meeste daarvan hebben betrekking op de plaatsingsprocedure. De gids biedt ook tips om de strijd tegen sociale dumping voort te zetten in de loop van de uitvoering van de opdracht.

De gids wordt aangevuld met een charter die voorstellen van engagementen bevat voor de aanbestedende overheden. Uiteraard kunnen aanbestedende overheden aanvullende initiatieven nemen.

Er zij aan herinnerd dat sociale dumping een reeks misbruiken en ontduiking van wetgeving omvat, waarmee mogelijk  wordt maakt:

 • oneerlijke concurrentie door illegale verlaging van de arbeids- en functioneringskosten
 • de schending van rechten en de exploitatie van het werk.

Sociale dumping is ook schadelijk voor de economie omdat het leidt tot oneerlijke concurrentie en banenverlies.

Sommige punten in de gids zijn in bijzonder relevant voor de "fraudegevoelige sectoren": bouw, schoonmaak, veiligheid, vervoer, vlees, enz.

Om het goede voorbeeld te geven wordt het charter verplicht gesteld voor de federale overheid door middel van een omzendbrief die werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

In deze gids wordt herinnerd met name aan de specifieke verplichtingen voor de controle van de prijzen van opdrachten voor werken en diensten in een fraudegevoelige sector. Meer informatie over diensten in een fraudegevoelige sector vindt u hier

Sector: 
Classic