Handleiding "gender en overheidsopdrachten"

  • Type: 
    Omzendbrief
  • Categorie: 
    Reglementering

Artikel  3, 3° van de ‘wet gender mainstreaming’ voorziet in de integratie van de genderdimensie in de toekenningsprocedures voor overheidsopdrachten. Om de uitvoering van deze wettelijke verplichting te ondersteunen, heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een handleiding en een checklist rond dit onderwerp uitgewerkt. Deze kunnen teruggevonden worden op de website van het Instituut: