Is het elektronisch indienen van offertes verplicht