Koninklijk besluit van 10 maart 1998

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Thema: 
  Wetgeving - Kanselarij

Koninklijk besluit van 10 maart 1998 tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27 maart 1998.

Dit koninklijk besluit is gewijzigd door:

 • het koninklijk besluit van 27 april 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1998 tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten,  gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 mei 2005;
 • het koninklijk besluit van 18 septembre 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1998 tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten wat betreft de samenstelling van die commissie en de duur van het mandaat van de leden ervan, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 26 septembre 2018.