Koninklijk besluit van 13 juli 2014

  • Type: 
    Koninklijke besluiten
  • Categorie: 
    Reglementering
  • Thema: 
    Wetgeving - Kanselarij

Koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende de energie-efficiënte-eisen in het kader van bepaalde overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten betreffende de verwerving van producten, diensten en gebouwen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 juli 2014.