Koninklijk besluit van 18 juni 2017

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Thema: 
  Wetgeving - Kanselarij

Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 23 juni 2017.

Dit koninklijk besluit is gewijzigd door:

 • het ministerieel besluit van 20 december 2019;
 • het ministerieel besluit van 21 december 2017
 • het koninklijk besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een drempel in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 april 2018.
Sector: 
Speciale