Koninklijk besluit van 22 december 2017

  • Type: 
    Koninklijke besluiten
  • Categorie: 
    Reglementering
  • Thema: 
    Wetgeving - Kanselarij - ABA - SFA - FOR

Koninklijk besluit van 22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid,  gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 16 januari 2018.

Doelgroep: 
Aankoper