De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Koninklijk besluit van 23 januari 2012

  • Type: 
    Koninklijke besluiten
  • Categorie: 
    Reglementering
  • Thema: 
    Wetgeving - Kanselarij

Koninklijk besluit van 23 januari 2012 plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1 februari 2012.

Dit koninklijk besluit is gewijzigd door, namelijk: