Koninklijk besluit van 23 januari 2012

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Thema: 
  Wetgeving - Kanselarij

Koninklijk besluit van 23 januari 2012 plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1 februari 2012.

Dit koninklijk besluit is gewijzigd door, namelijk: 

 • het ministerieel besluit van 21 december 2017
 • het koninklijk besluit van 15 avril 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2012 plaatsing van overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied,  gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27 april 2018.