Koninklijk besluit van 9 januari 2014

  • Type: 
    Koninklijke besluiten
  • Categorie: 
    Reglementering
  • Thema: 
    Wetgeving - Kanselarij

Koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende het voorafgaand toezicht inzake de plaatsing van de overheidsopdrachten met toepassing van artikel 18, § 3, van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op  20 januari 2014.