De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Koninklijk besluit van 9 maart 2022

  • Type: 
    Koninklijke besluiten
  • Categorie: 
    Reglementering
  • Thema: 
    Wetgeving

Koninklijk besluit van 9 maart 2022 tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied van de elektronische facturering in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 31 maart 2022.