Omzendbrief 20 november 2014

  • Type: 
    Omzendbrief
  • Categorie: 
    Reglementering

Overheidsopdrachten en concessies voor openbare werken - Betalingsregels van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 - Termijnen en sancties