Omzendbrief 8 december 2006

  • Type: 
    Omzendbrief
  • Categorie: 
    Reglementering

Verbod om in de bepalingen van een opdracht technische specificaties op te nemen die het gewone verloop van de mededinging beperken of uitsluiten - Technische specificaties van microprocessoren in het kader van informaticaopdrachten (aanschaf van computersystemen) - Aanvulling bij de omzendbrief van 23 juni 2004 (Belgisch Staatsblad 25 juni 2004)