Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten

  • Type: 
    Presentatie
  • Categorie: 
    Handleidingen en Checklists

Het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten werd ter ondertekening voorgelegd aan de excellenties. Dit besluit zal dan ook binnenkort gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Hieronder kan u alvast kennis nemen van het ontwerp van dispositief en het verslag aan de Koning, aangepast aan het advies van de Raad van State. Het betreft een ontwerp, dat nog kleine wijzigingen kan ondergaan.