Rechtspraak van het Hof van Justitie - Raamovereenkomst