Richtlijn 2004/17/EG

  • Type: 
    Europese richtlijn
  • Categorie: 
    Reglementering

Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water en energievoorziening, vervoer en postdiensten