Richtlijn 2004/18/EG

  • Type: 
    Europese richtlijn
  • Categorie: 
    Reglementering

Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten