Richtlijn 2009/81/EG

  • Type: 
    Europese richtlijn
  • Categorie: 
    Reglementering

Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten  voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van Richtlijn 2004/17/EG en 2004/18/EG