Richtlijn 2014/24/EU

  • Type: 
    Europese richtlijn
  • Categorie: 
    Reglementering

Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG