Richtlijn 2014/25/EU

  • Type: 
    Europese richtlijn
  • Categorie: 
    Reglementering

Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/14/EG