UEA

  • Categorie: 
    Reglementering
  • Thema: 
    Wetgeving - UEA

Uitvoeringsverordening (UE) 2016/7 van de Commissie van 5 januari 2016 houdende een standaardformulier voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument