Wet 24 december 1993 - Geconsolideerde tekst - Versie 25 februari 2010