Wet van 15 juni 2006

 • Type: 
  Wet
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Thema: 
  Wetgeving - Kanselarij

Wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15 février 2007.

Deze wet is met name gewijzigd door:

 • de wet van 5 augustus 2011 tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 augustus 2011.
 • de wet van 5 augustus 2011  tot wijziging van artikel 80 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 augustus 2011.
 • de wet van 15 mei 2014 tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28 mei 2014.
Link to: 
Wetten