Wet van 17 juni 2016

  • Type: 
    Wet
  • Categorie: 
    Reglementering
  • Thema: 
    Wetgeving - Kanselarij

Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op14 juli 2016.

Deze wet is gewijzigd door:

  • de wet van 31 juli 2017  houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten, epubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 11 augustus 2017.
Link to: 
Wetten