Wet van 17 juni 2016

 • Type: 
  Wet
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Thema: 
  Wetgeving - Kanselarij

Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op14 juli 2016.

Deze wet is gewijzigd door:

 • de wet van 31 juli 2017  houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten, epubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 11 augustus 2017.
 • de wet van 7 april 2019 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied en tot wijziging van de wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie

Dit document is ook beschikbaar in een geconsolideerde drietalige versie (Frans, Nederlands en Duits) op deze pagina.

Link to: 
Wetten