Wet van 17 juni 2016

  • Type: 
    Wet
  • Categorie: 
    Reglementering
  • Thema: 
    Wetgeving - Kanselarij

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2016.

Link to: 
Wetten