Home > Documenten

Documenten

Koninklijke besluiten

Koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende de energie-efficiënte-eisen in het kader van bepaalde overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten betreffende de verwerving van producten, diensten en gebouwen

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een drempel in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit tot aanduiding van een aanspreekpunt voor de samenwerking met de Europese Commissie inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2012 plaatsing van overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Thema: 
  Wetgeving - Kanselarij

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren van 18 juni 2017

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren van 18 juni 2017.

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

20 december 2010 - Koninklijk besluit inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen in het kader van overheidsopdrachten

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied van 23 januari 2012

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied van 23 januari 2012

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten.

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit van 3 april 2013 betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, prijsvragen en concessies op federaal niveau

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Omzendbrief

Om de toegang van kmo’s – ondernemingen met maximum 50 werknemers – tot overheidsopdrachten te vergroten, presenteert de federale overheid een charter bestaande uit 13 principes.

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Pagina's