Documenten

Documentatie

Koninklijke besluiten

Koninklijk besluit tot aanpassing van twee drempels in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Thema: 
  Wetgeving

Omzendbrief

Artikel  3, 3° van de ‘wet gender mainstreaming’ voorziet in de integratie van de genderdimensie in de toekenningsprocedures voor overheidsopdrachten. Om de uitvoering van deze wettelijke verplichting te ondersteunen, heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een handleiding en een checklist rond dit onderwerp uitgewerkt.

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Wet

 • Type: 
  Wet
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Thema: 
  Wetgeving - Kanselarij

Checklist

Pagina's