Documenten

Documentatie

Mededeling van de Europese Commissie van 15 maart 2021 over instrumenten ter bestrijding van collusie bij overheidsopdrachten en over richtsnoeren voor de toepassing van de desbetreffende uitsluitingsgrond

 • Type: 
  Documentatie
 • Categorie: 
  Handleidingen en Checklists
 • Thema: 
  Wetgeving - Kanselarij

Europese richtlijn

Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water en energievoorziening, vervoer en postdiensten

 • Type: 
  Europese richtlijn
 • Categorie: 
  Reglementering

Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten

 • Type: 
  Europese richtlijn
 • Categorie: 
  Reglementering

Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten  voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van Richtlijn 2004/17/EG en 2004/18/EG

 • Type: 
  Europese richtlijn
 • Categorie: 
  Reglementering

Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG

 • Type: 
  Europese richtlijn
 • Categorie: 
  Reglementering

Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/14/EG

 • Type: 
  Europese richtlijn
 • Categorie: 
  Reglementering

Richtlijn 89/665/EEG van de Raad van 21 december 1989 houdende de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken

 • Type: 
  Europese richtlijn
 • Categorie: 
  Reglementering

Richtlijn 92/13/EEG van de Raad van 25 februari 1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de communautaire voorschriften inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten door diensten die werkzaam zijn in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie

 • Type: 
  Europese richtlijn
 • Categorie: 
  Reglementering

Pagina's