Documenten

Koninklijke besluiten

Koninklijk besluit van 3 april 2013betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, prijsvragen en concessies op federaal niveau, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 16 avril 2013.

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Thema: 
  Wetgeving - Kanselarij

Koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende het voorafgaand toezicht inzake de plaatsing van de overheidsopdrachten met toepassing van artikel 18, § 3, van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op  20 januari 2014.

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Thema: 
  Wetgeving - Kanselarij

Koninklijk besluit van 15 avril 2018 tot aanduiding van een aanspreekpunt voor de samenwerking met de Europese Commissie inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 april 2018.

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Thema: 
  Wetgeving - Kanselarij

Ministeriële besluiten

Drempels van toepassing vanaf 1 januari 2018 (doc. 5)

Ministerieel besluit van 21 december 2017 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2017 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2017 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied.

 • Type: 
  Ministeriële besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Thema: 
  Wetgeving

Omzendbrief

De federale regering heeft de maatregelen ter bestrijding van sociale dumping via overheidsopdrachten en concessies aanzienlijk versterkt.

Deze maatregelen worden in een gids opgenomen die gericht is aan alle aanbestedende overheden in België. De meeste daarvan hebben betrekking op de plaatsingsprocedure. De gids biedt ook tips om de strijd tegen sociale dumping voort te zetten in de loop van de uitvoering van de opdracht.

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Thema: 
  Wetgeving - Kanselarij

Pagina's