Documenten

Omzendbrief

De federale regering heeft de maatregelen ter bestrijding van sociale dumping via overheidsopdrachten en concessies aanzienlijk versterkt.

Deze maatregelen worden in een gids opgenomen die gericht is aan alle aanbestedende overheden in België. De meeste daarvan hebben betrekking op de plaatsingsprocedure. De gids biedt ook tips om de strijd tegen sociale dumping voort te zetten in de loop van de uitvoering van de opdracht.

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Thema: 
  Wetgeving - Kanselarij

Overheidsopdrachten en concessies voor openbare werken - Betalingsregels van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 - Termijnen en sancties

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Pagina's