Documenten

Monitoring

Nieuwsbrief

Omzendbrief

De federale regering heeft de maatregelen ter bestrijding van sociale dumping via overheidsopdrachten en concessies aanzienlijk versterkt.

Deze maatregelen worden in een gids opgenomen die gericht is aan alle aanbestedende overheden in België. De meeste daarvan hebben betrekking op de plaatsingsprocedure. De gids biedt ook tips om de strijd tegen sociale dumping voort te zetten in de loop van de uitvoering van de opdracht.

  • Type: 
    Omzendbrief
  • Categorie: 
    Reglementering
  • Thema: 
    Wetgeving - Kanselarij

Pagina's