Documenten

Omzendbrief

Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - Veiligheids- en gezondheidsplan - Praktische richtlijnen met betrekking tot de documenten die in toepassing van artikel 30, tweede lid, van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen bij de offerte moeten worden gevoegd

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Verbod om in de bepalingen van een opdracht technische specificaties op te nemen die het gewone verloop van de mededinging beperken of uitsluiten - Technische specificaties van microprocessoren in het kader van informaticaopdrachten (aanschaf van computersystemen) - Aanvulling bij de omzendbrief van 23 juni 2004 (Belgisch Staatsblad 25 juni 2004)

 • Type: 
  Omzendbrief
 • Categorie: 
  Reglementering

Praktische fiches

Presentatie

Het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten werd ter ondertekening voorgelegd aan de excellenties. Dit besluit zal dan ook binnenkort gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Hieronder kan u alvast kennis nemen van het ontwerp van dispositief en het verslag aan de Koning, aangepast aan het advies van de Raad van State. Het betreft een ontwerp, dat nog kleine wijzigingen kan ondergaan.

 • Type: 
  Presentatie
 • Categorie: 
  Handleidingen en Checklists

Pagina's