Documenten

Typedocument

Wet

 • Type: 
  Wet
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Thema: 
  Wetgeving - Kanselarij

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21 juni 2013.

 • Type: 
  Wet
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Thema: 
  Wetgeving - Kanselarij

Pagina's