De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Duurzame overheidopdrachten

Duurzame ontwikkeling is een bekommernis in onze samenleving waar men voortaan niet langer omheen kan, want ze houdt rechtstreeks verband met onze toekomst en die van de generaties na ons. De aanbestedende overheden van de federale overheid hebben de belangrijkste verantwoordelijkheidspositie op dit vlak. Hun rol is dubbel: duurzame ontwikkeling integreren in de opdrachten die ze gunnen om enerzijds de globale score op dit vlak te verbeteren en anderzijds een stijgend aanbod aan duurzame producten en diensten op gang te brengen bij de inschrijvers. 

 

URL :

Documenten