Is men verplicht offertes/aanvragen tot deelneming elektronisch in te dienen?

De aanbestedende overheid bepaalt of het gebruik van e-Tendering (of IAM van de Waalse administratie) hetzij toegestaan, hetzij verplicht, hetzij verboden is.

Voor meer informatie, klik hier