De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Federale diensten

De dienst Overheidsopdrachten van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister :

  • Is verantwoordelijk voor de redactie van de wetgeving inzake overheidsopdrachten, alsook voor de omzetting van het Europees recht in nationaal recht in dat verband.
  • Verzekert het secretariaat van de Commissie Overheidsopdrachten.
  • Geeft advies inzake de wetgeving overheidsopdrachten aan de Eerste Minister en in de mate van het mogelijke ook aan de andere leden van de Regering.
  • Stelt elk jaar een statistisch verslag op gericht aan de Europese Commissie.

De federale Opdrachtencentrale (FOR) van de FOD Beleid en Ondersteuning:

  • Sluit raamcontracten af ten voordele van federale overheidsdiensten (FOD's, POD's, instellingen van openbaar nut, wetenschappelijke instellingen,...) voor courante leveringen en diensten (1) en indien een schaalvoordeel kan worden gerealiseerd (2).

De dienst AankoopBeleid en Advies (ABA) van de FOD Beleid en Ondersteuning:

  • Ondersteunt de federale verantwoordelijken overheidsopdrachten bij de realisatie van hun overheidsopdrachten van leveringen en diensten met de bedoeling kennisoverdracht te verwezenlijken.

De Dienst e-Procurement van de FOD Beleid en Ondersteuning:

  • Beheert de applicaties waarmee de verschillende fasen van een overheidsopdracht elektronisch kunnen worden afgehandeld.