De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

De cel AankoopBeleid en Advies - ABA

ABA is de afkorting van Aankoopbeleid en Advies. Deze dienst maakt deel uit van de Cel Overheidsopdrachten van de FOD Beleid en Ondersteuning. ABA adviseert de federale overheidsdiensten en biedt juridische ondersteuning aan het aankoopbeleid van de federale overheid in het kader van de inwerkingtreding van het K.B. van 22 december 2017 inzake de federale gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federale aankoopbeleid.

De dienst ABA :

  • verstrekt juridische adviezen op verzoek van de federale inkopers in het raam van het plaatsen, de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten van leveringen en diensten;
  • geeft vormingen met betrekking tot de reglementering met de achterliggende bedoeling om kennisoverdracht te verwezenlijken;
  • ontwikkelt handleidingen, boordtabellen en typedocumenten die door de federale aanbestedende overheden kunnen worden geraadpleegd/gebruikt bij hun overheidsopdrachten van leveringen en diensten.

ABA geeft geen adviezen aan bedrijven noch aan openbare diensten buiten de Federale Overheid.

Om ons te contacteren, klik hier.

Belangrijke opmerking : wat betreft de e-Procurementtoepassingen e-notification, e-tendering en e-auctions moeten de bedrijven contact opnemen met de helpdesk van de Federale Dienst e-Procurement en NIET met de Cel ABA. Bedankt om deze richtlijn te willen respecteren.