De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

De Federale Opdrachtencentrale - FOR

FOR (Federale Opdrachtencentrale) is belast met het plaatsen en opvolgen van de door haar gesloten raamcontracten ten voordele van federale overheidsdiensten (zie onderaan deze pagina voor de klantenlijst van FOR) :

 • voor leveringen en diensten;
 • bij grote hoeveelheden;
 • met een repetitief karakter (per bestelbon);
 • indien een schaalvoordeel kan worden gerealiseerd.

Ons team telt momenteel 4 projectleiders, elk met een specifieke domeinkennis, ondersteunt door de juristen van ABA en de medewerkers van het Werkstation “Overheidsopdrachten” van de FOD Beleid en Ondersteuning.

FOR biedt contracten aan voor o.a.:

 • Verzekeringen: omniumverzekering voor de persoonlijke voertuigen van leden op zending in dienstverband;
 • Mobiele telefoniediensten;
 • Petroleumproducten: motorbrandstoffen af te nemen aan de pompen door middel van magneetkaarten, gasolie voor verwarming en brandstoffen in bulk te vullen in de opslagtanks;
 • Voertuigen: lichte bestelwagens (tot en met 30/06/2021 - De vernieuwing van de opdrachten zal niet worden uitgevoerd door de FORCMS. Het is de Federale Politie - die reeds een uitgebreide catalogus ter beschikking stelt - die vanaf nu zal optreden als aankoopcentrale);
 • Meubilair: tafels, stoelen, kasten (waaronder gewapende kasten), metalen rekken (voor archieven), kapstokken,…;
 • Informatica: printers en multifunctionele apparaten (aankoop en huur), IT toebehoren, mobiele terminals (o.a. GSM’s) voor communicatie, verbruiksgoederen… (Het is het Ministerie van Defensie die vanaf nu optreedt als aankoopcentrale voor wat betreft de PC’s);
 • Hygiëne en onderhoud (onderhoudsartikelen –producten en hygiëne, WC-papier,…);
 • Bureaubenodigdheden en papier (A4, A3, speciale formaten, wit en kleuren,…);
 • Dranken en snacks (verdeelapparaten inbegrepen).

Om deel te nemen aan toekomstige contracten : het federaal aankoopoverleg.

U vindt de contracten die door FOR werden afgesloten (prijslijsten, technische specificaties,…) en waarop de federale diensten bestellingen kunnen plaatsen, evenals informatie betreffende de dossiers in voorbereiding en de contactgegevens van de opdrachtnemers op https://ecat.publicprocurement.be/ecat/.

U vindt de handleiding van deze catalogus hier.

Coördinator FOR
Xavier PIERARD
+32 2 740 76 55
xavier.pierard@bosa.fgov.be

Documenten