De Dienst Overheidsopdrachten

De dienst Overheidsopdrachten van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister is verantwoordelijk voor:

  • de uitwerking, coördinatie en opvolging van de wetgeving overheidsopdrachten
  • de omzetting van het Europese recht in nationaal recht

De dienst Overheidsopdrachten:

  • neemt deel aan Europese en internationale vergaderingen en is regelmatig betrokken bij tal van Belgische werkgroepen in heel diverse domeinen zoals administratieve vereenvoudiging en duurzame ontwikkeling
  • stelt als single point of contact voor België  diverse verslagen op voor diensten van de Europese Commissie of andere Europese partners
  • beantwoordt verschillende vragenlijsten van deze diensten
  • zamelt statistische gegevens in over in België geplaatste overheidsopdrachten en verwerkt en stelt hierover jaarlijks een verslag op voor de Europese Commissie
  • verstrekt juridisch advies aan de Eerste Minister en indien mogelijk aan de andere regeringsleden
  • staat in voor het secretariaat van de Commissie voor de Overheidsopdrachten. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van alle beleidsniveaus waaronder ook overheidsbedrijven, beroepsfederaties en controle-instanties.
  • verstrekt advies over alle wetgevende en reglementaire initiatieven op het vlak van overheidsopdrachten. De dienst Overheidsopdrachten verleent hiervoor ondersteuning op organisatorisch en inhoudelijk vlak.